Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Żłobek Pszczółka w Barcinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Roczny plan pracy - zadania szczegółowe

Zadanie

Sposób realizacji

Cel

Termin

1. Śnieżna kraina

 

- Zajęcia edukacyjne, usamodzielniające, umuzykalniające

- Spacer w ogrodzie

- Pedagogika polisensoryczna

 

- Rozwój wyobraźni

- Rozwijanie procesów poznawczych

między innymi spostrzeganie, uwaga, pamięć

- Dostarczenie wrażeń wzrokowo –dotykowych

- Rozpoznawanie i nazywanie koloru białego i niebieskiego

- Wyrabianie nawyków samodzielnego ubioru

Luty 2020

2. Walentynki jako dzień przyjaźni i

życzliwości

 

- Robienie przez dzieci upominków dla

przyjaciela

- Przyjacielskie zabawy i tańce uczące

szacunku do drugiego człowieka

- Przedstawienie zwrotów grzecznościowych

- Dziecko buduje atmosferę przyjaźni,

potrafi współpracować z rówieśnikami

- Umiejętność pokazywania oraz rozpoznawania uczuć przez dzieci za pomocą słów, mimiki i gestów

- Kształtowanie nawyków grzecznościowych

 

3. Dzień

Dinozaura

 

- Zajęcia edukacyjne

- Zajęcia ruchowe

- Zajęcia orientacyjno-porządkowe

 

- Wykorzystywanie i tworzenie okazji do

pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów

-Poznawanie wyglądu i ich odgłosów

- Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią

 

4. „Od stóp do

głów”

 

- Zajęcia ruchowe

- Zajęcia umuzykalniające – zabawy wg. C. Orffa

- Zajęcia metodą W. Sherborne

 

- Orientacja w przestrzeni i w schemacie własnego ciała

- Rozpoznawanie poszczególnych części ciała

- Nazywanie części ciała

- Doskonalenie wrażeń wzrokowo-dotykowych

 

1. Powitanie

Wiosny

- Marsz w poszukiwaniu pierwszych oznak nadchodzącej wiosny

- Wykonanie Marzanny

 

- Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody

- Poznanie i utrwalenie podstawowych wiadomości związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosną

- Zapoznanie z ubiorem wiosennym

 

Marzec 2020

2. W krainie

kolorów

 

- Zajęcia i zabawy tematyczne

- Zabawy ruchowe

- Zajęcia orientacyjno-porządkowe

 

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów

- Doskonalenie umiejętności rozróżniania

poszczególnych kolorów

 

3. Poznajemy

nasze emocje

 

- Zajęcia tematyczne, których celem jest pomoc dzieciom w zrozumieniu jego własnych emocji oraz emocji innych

- Zajęcia z psychologiem, pedagogiem

 

- Uświadomienie dzieciom wartości

wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób

- Rozpoznawanie emocji

- Nauka radzenia sobie z emocjami

 

4. „Woda

zdrowia doda”

 

-Światowy Dzień Wody

- Zajęcia tematyczne: przeprowadzanie doświadczeń z wodą

- Pedagogika polisensoryczna

- Wdrażanie dzieci do oszczędzania wody

- Wskazanie na znaczenie wody dla życia na ziemi

- Ukazanie roli wody w życiu roślin i zwierząt

- Rozpoznawanie stanów skupienia wody

 

1. Sport to

zdrowie

 

- Zajęcia ruchowe

- Zajęcia edukacyjne

- Zabawy w ogrodzie

 

- Propagowanie zdrowego stylu życia,uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka

- Kształcenie sprawności fizycznej

- Rozbudzanie zainteresowania dzieci sportem i dyscyplinami sportowymi

- Kształtowanie mowy przez naukę nazw

dyscyplin sportowych

 

Kwiecień 2020

2. Wielkanoc - Zajęcia tematyczne

 

- Prace plastyczne, przestrzenne, na dużych arkuszach

- Zajęcia muzyczno-rytmiczne

 

- Zapoznanie dzieci z tradycjami i symbolami Świąt Wielkanocnych

- Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające Święta Wielkanocne

- Wdrażanie dzieci w świat obrzędów i zwyczajów Wielkanocnych

 

3. Zwierzęta lasu

 

- Zajęcia edukacyjne, opowiadania,wierszyki

- Zajęcia ruchowe w formie opowieści ruchowej

- Pedagogika polisensoryczna

 

- Poznanie i utrwalenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w środowisku naturalnym

- Nauka rozpoznawania i nazywania zwierząt

- Naśladowanie odgłosów zwierząt

 

4.Międzynarodowy Dzień Ziemi

 

- Sprzątanie ogrodu żłobkowego i terenu placu zabaw

- Zajęcia tematyczne

 

- Promowanie postaw proekologicznych u dzieci

- Nauka segregacji śmieci

 

1. Moja

Ojczyzna

 

- Zajęcia edukacyjne,

- Zajęcia plastyczne, symbole państwowe

- Zajęcia muzyczne

- Osłuchiwanie się z różnorodnymi utworami narodowymi

- Zapoznanie dzieci z uroczystościami obywatelskimi i patriotycznymi

- Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci

- Kształtowanie u dzieci patriotyzmu

- Kultywowanie tradycji

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi

 

Maj 2020

2. Dzień Kosmosu

- Zajęcia edukacyjne 

- Praca plastyczna

- Zajęcia ruchowe

 

 - Wzbogacanie wiadomości na temat Kosmosu

- Rozwijanie wyobraźni

- Poznawanie nazw planet

 

3. „Kim

chciałbym

zostać?” – Poznajemy zawody

 

- Zajęcia dydaktyczne, pogadanki,zapoznanie z tematem

- Zabawy poglądowe, zabawy z ilustracjami, zaproszenie Gościa

- Zabawy taneczne

- Zabawy paluszkowe wg. M. Montessori

- Pedagogika polisensoryczna, rozwijamy zmysły

 

- Zapoznanie dzieci z pracą ludzi w różnych zawodach

- Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi

 

4. Dzień

mamy

 

- Zajęcia edukacyjne – pogadanka o mamie

- Zajęcia muzyczno-ruchowe

- Zabawy słowne „Moja mama jest…” – burza mózgów

- Praca plastyczna – laurka dla mamy

 

- Kształcenie uczuć i szacunku wobec osób starszych, swoich najbliższych

- Umacnianie więzi emocjonalnej z mamą

 

1. Dzień

Dziecka

 

- Wspólne zabawy

- Wręczenie drobnych upominków

 

- Dostarczenie wrażeń wzrokowo –dotykowych

- Budowanie atmosfery przyjaźni i zaufania

 

Czerwiec 2020

2. Dzień

Rodziny

 

- Spotkanie z rodzicami i dziećmi

- Występy dzieci

- Wykonywanie wspólnej pracy plastycznej

- Wykonywanie wspólnej pracy plastycznej

- Dzieci zostające w żłobku przygotowują upominki dla dzieci opuszczających żłobek

- Wspólne zabawy i poczęstunek

 

- Nawiązanie kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych zabaw

- Integracja społeczności żłobkowej

- Dostarczanie wrażeń wzrokowo- dotykowych

- Budowanie przyjaznej atmosfery

- Pożegnanie starszaków

 

 

3. Powitanie

lata

 

- Zajęcia edukacyjne wprowadzające nową porę roku „Lato”

- Zajęcia muzyczno-ruchowe przy ulubionych piosenkach dzieci

- Zabawy w ogrodzie

- Praca plastyczna o tematyce letniej

 

- Powitanie i poznanie charakterystycznych cech „Lata”

- Zapoznanie z ubiorem letnim

- Poznanie miejsc letnich wypraw

 

4. Dzień Ojca

- Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem zdjęć rodzinnych

- Zabawy z obrazkiem, układanie obrazka

 

- Kształcenie uczucia przywiązania do swojej rodziny

 

1. Wakacje

- Spacer oraz zabawy na świeżym powietrzu (ogród na terenie żłobka) - Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku - Zajęcia edukacyjne o tematyce wakacyjnej - Zabawy ruchowe i muzyczne

 

- Wdrażanie zasad bezpiecznych zabaw i zachowań podczas wypoczynku - Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi

Lipiec, sierpień 2020

1.Adaptacja dziecka w żłobku

- Obserwacja dzieci w czasie zajęć oraz zabaw

- Rozmowy o dziecku z rodzicami

- Kwestionariusze osobowe wypełniane przez rodziców i ich analiza przez opiekunki

- Stopniowe wydłużanie czasu pobyt udziecka w żłobku

- Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi

 

- Poznanie dzieci oraz ich środowiska

- Zaaklimatyzowanie się dzieci w żłobku

- Poznawanie sali , łazienki i szatni

Wrzesień 2020

2. Powitanie

„Jesieni”

 

- Udekorowanie sal stroikami o tematyce jesiennej

-Powitanie Pani Jesieni poprzez poszczególne grupy wiekowe

- Zajęcia edukacyjne wprowadzające nową porę roku „Jesień”

- Zajęcia muzyczne o tematyce jesiennej

 

- Nauka obserwacji zmian zachodzących

w przyrodzie i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku

- Doskonalenie pamięci,spostrzegawczości, kształtowanie logicznego myślenia

- Dzieci uczą się i rozpoznają ,,dary jesieni’’ np. kolorowe liście, żołędzie,kasztany itp.

 

1. Poznajemy

zwierzęta

domowe

 

- Zajęcia edukacyjne

- Zajęcia ruchowe

 

- Poznanie przez dzieci zwierząt domowych

- Nauka rozpoznawania odgłosów zwierząt

- Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt

 

Październik 2020

2. Dzień Poczty

Polskiej -dzień

listonosza

 

- Zajęcia edukacyjne

- Zajęcia ruchowe

 

- Tworzenie prac plastycznych związanych z obok wymienioną tematyką

- Zapoznanie dzieci z zawodem listonosza i charakterem jego pracy

- Nauka wysyłania pocztowych listów i kartek

- Zapoznanie dzieci z ubiorem listonosza

 

 

 

4. Krainy

pełne zdrowia

 

- Wspólne zabawy ruchowe

- Pedagogika polisensoryczna

- „Wyprawa” dzieci do kuchni

 

- Promowanie zdrowego trybu życia u dzieci

- Zapoznanie dzieci z owocami i warzywami oraz ich kształtem,wyglądem, zapachem, smakiem

 

5. Idziemy na

grzyby

 

- Zajęcia edukacyjne

- Zajęcia plastyczne

- Wspólne zabawy ruchowe

- Pedagogika polisensoryczna

 

- Zapoznanie dzieci z grzybami

- Nauka rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących

- Próba nazywania grzybów

 

1. Moja mała

ojczyzna

 

- Zajęcia edukacyjne, muzyczne

- Osłuchiwanie się z hymnem narodowym

- Zapoznanie dzieci z uroczystościami obywatelskimi i patriotycznymi

 

- Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci

- Kształtowanie u dzieci patriotyzmu

- Kultywowanie tradycji

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi

 

Listopad 2020

2. Teatr - Spotkanie z teatrem

 

- Pedagogika kultury

- Odwiedziny w Domu Kultury

 

 

- Włączanie dzieci do uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat

- Aktywizowanie inteligencji emocjonalnej dzieci

- Wspieranie rozwoju dziecięcej wrażliwości

 

3. Dzień

pluszowego

misia

 

- Dzieci obchodzą Dzień Pluszowego Misia przynosząc z domu swoje ulubione maskotki

- Wspólne zabawy ruchowe z misiami

- Organizacja obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia

 

- Wprowadzenie w świat bajek i opowieści o misiach

 

4. Andrzejki - Andrzejkowe tradycje

 

- Zabawy i tańce przy muzyce

 

- Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci

- Kształtowanie u dzieci patriotyzmu

- Kultywowanie tradycji

- Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi

 

1. Powitanie

„Zimy”

 

- Zajęcia edukacyjne wprowadzające nową porę roku „Zimę”

- Zajęcia muzyczne o tematyce zimowej

 

- Powitanie i poznanie charakterystycznych cech nadchodzącej pory roku – Zimy

- Zapoznanie dzieci z ubiorem zimowym:czapka, szalik, rękawiczki

- Nauka piosenek o tematyce zimowej

 

Grudzień 2020

2. Spotkanie z

górnikiem

 

- Odwiedziny górnika

- Opowieść gościa o pracy w górnictwie

- Zaprezentowanie dzieciom górniczego munduru

 

- Zapoznanie dzieci z pracą górnika

- Zapoznanie dzieci z górniczym mundurem

- Kultywowanie śląskiej tradycji

 

3. Spotkanie

ze św.

Mikołajem

 

- Odwiedziny Świętego Mikołaja w żłobku

- Wręczenie prezentów dla dzieci

- Wspólne zabawy

 

- Oswojenie dzieci z postacią Świętego Mikołaja

- Zrobienie pamiątkowych zdjęć

- Kultywowanie tradycji

 

4. Jasełka -

spotkanie

opłatkowe

 

- Spotkanie opłatkowe z rodzicami i dziećmi

- Pierwsze występy dzieci

- Wprowadzenie świątecznego nastroju

- Kolędowanie z rodzicami – wspólna integracja

 

- Nawiązanie kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych zabaw

 

1. Balik

karnawałowy

 

- Przygotowanie z rodzicami i dziećmi kostiumu

- Konkursy

- Wspólne zabawy manipulacyjno-  konstrukcyjne

 

- Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

- Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci

- Rozwój wyobraźni

- Nawiązanie kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych zabaw

 

Styczeń 2021

2. Wyruszamy

w świat

Arktyki

- Zajęcia edukacyjne

- Pedagogika polisensoryczna

- Poznawanie zwierząt zamieszkujących

Arktykę

 

- Wzbudzanie zainteresowań

przyrodniczych

- Nauka rozpoznawania zmysłu ciepła

i zimna poprzez dotyk

 

3. Dzień otwarty dla Babcii Dziadka

 

- Montaż słowno-muzyczny

- Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków

- Wspólne zabawy

- Poczęstunek dla gości

 

- Budowanie przyjaznej atmosfery,poczucia bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia

- Uczenie zgodnej współpracy w grupie

- Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

 

4. Dzień

muzyki

 

- Zajęcia edukacyjne

- Zajęcia metodą C. Orffa, B. Strauss

- Wspólne zabawy ruchowe przy muzyce

- Gra na instrumentach

 

- Uwrażliwianie na dźwięki muzyki

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Wystukiwanie rytmów

- Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Gawrońska 14-04-2020 08:57:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Gawrońska 14-04-2020
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Gawrońska 14-04-2020 09:06:00